La llibertat de les dones és la llibertat de tothom.

Autores: Sara Morace, Dario Renzi y Carla Longobardo.

En els textos que recollim en aquest quadern trobareu la mirada, la postura, l’elecció i el posicionamient que caracteritzen des de sempre i sempre de manera renovada, al Corrent Humanista Socialista: Amb el génere femení, aquell que dóna la vida i prioritariament en té cura, defensa i projecta, tot i la violencia que sobre ell s’aboca de manera cada vegada més brutal.